24.06.2012

Bugården


Bugårdsdammen


Sandefjord Ballklubb holder til i Bugården i Sandefjord. Bugården er i dag navnet på en bydel i Sandefjord, vest for sentrum. Navnet kommer av gården Bugården. Tidligere skrivemåter har vært:år 1398 Bugardenom, 1456 Bugarden, 1482 Bogard, 1604 Bugaarden. Gården tilhørte på 1500-tallet storgodseieren Gyrvhild Fadersdotter Sparre. Enkelte av gårdsbygningnene kan gjenfinnes, men store områder er lagt til ut til boliger og annen bebyggelse.

I Bugården finner du Bugårdsparken. Parken består av idrettsanlegg f.eks Storstadion, naturpark, svømmehall og Jotunhallen. Selve Bugårdsparken på 250 mål ble påbegynt anlagt i 1948.

I Bugårdsparken ligger Bugårdsdammen. Denne dammen var opprinnelig anlagt for byens vannforsyning i årene 1875/76. Bugårdsdammen var i bruk som vannreservar fram til 1930. Sandefjord kommune gikk da i kompaniskap med Sandar, og fikk vann fra Goksjø.

I dag brukes Bugårdsparken og dammen som rekreasjonsområde for Sandefjords befolkning.Dammen har et rikt fugleliv. Hver vår slippes endane ut i Bugårdsdammen, til glede for små og store.


Kilde: Roger Davidsen, "Et sted i Sandefjord"